Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «магістр» Інституту хімії та хімічних технологій.

Код спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація*

133

Галузеве машинобудування «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»

161

Хімічні технології та інженерія «Процеси і обладнання хімічних виробництв»
«Технічна електрохімія»
«Хімічні технології високомолекулярних сполук»
«Хімічні технології неорганічних речовин»
«Хімічні технології органічних речовин»
«Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
«Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»
«Комп`ютерна хімічна інженерія»

162

Біотехнології та біоінженерія «Фармацевтична біотехнологія»

181

Харчові технології «Технології продуктів бродіння і виноробства»

226

Фармація «Технології фармацевтичних препаратів»

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 8 міс 3 тижн тому