Вчена рада інституту геодезії

Голова Вченої ради

Третяк Корнилій Романович - доктор технічних наук, професор, директор ІГДГ Tretiak Kornyliy

телефон: +38(032)258-26-98

e-mail: igdg.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Губар Юрій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри КДТ Gubar Yuriy

телефон: +38(032)258-26-31

Склад вченої ради інституту

 1. Третяк Корнилій Романович (Tretiak Kornyliy) – д.т.н., проф., директор ІГДГ
 2. Тревого Ігор Севірович (Trevogo Ihor) – д.т.н., проф., декан повної вищої освіти ІГДГ
 3. Паляниця Богдан Борисович (Palyanytsya Bogdan) – к.т.н., доц., декан ІГДГ
 4. Петров Сергій Леонідович (Petrov Sergij) – ст. викладач, заступник директора з організаційної та виховної роботи
 5. Губар Юрій Петрович (Gubar Yuriy) – к.т.н., доц., вчений секретар Вченої ради ІГДГ
 6. Перович Лев Миколайович (Perovych Lev) – д.т.н., проф., завідувач кафедри КДТ
 7. Костецька Яромира Михайлівна (Kostetska Jaromyra) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ІГД
 8. Заблоцький Федір Дмитрович (Zablotskij Fedir) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ВГА
 9. Дорожинський Олександр Людомирович (Dorozhynskyij Alexander) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ФГІ
 10. Соса Ростислав Іванович (Sosa Rostyslav) – д.т.н., доц., завідувач кафедри КГМ
 11. Сідоров Ігор Савелійович (Sidorov Igor) – ст. викладач кафедри геодезії
 12. Бурштинська Христина Василівна (Burshtynska Christine) – д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ
 13. Денисов Олександр Миколайович (Denisov Alexander) – к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА
 14. Тартачинська Зоряна Романівна (Tartachynska Zoryana) – к.т.н., доц., доцент кафедри геодезії
 15. Голубінка Юлія Ігорівна(Holubinka Julia) – к.т.н., старший викладач кафедри КГМ
 16. Согор Андрій Романович (Sogor Andrij) –  к.т.н.,доцент,доцент кафедри КГМ
 17. Савчин Ігор Романович (Savchn Igor) – голова ради молодих вчених ІГДГ
 18. Кравчук Тарас Андрійович (Kravchuk Taras) студент, заступник голови Колегії та профбюро студентів ІГДГ
 19. Брусак Іван Віталійович (Brusak Ivan) – студент, голова Колегії та профбюро студентів ІГДГ
Оновлено 3 дн 9 год тому
Оновлено 10 год 11 хв тому
Оновлено 10 год 49 хв тому
Оновлено 12 год 15 хв тому
Оновлено 13 год 1 хв тому