Вступ 2019: рейтингові списки
 

Вчена рада інституту архітектури

Голова Вченої ради

Черкес Богдан Степанович ( Cherkes Bohdan ) - доктор архітектури, професор

телефон: +38(032) 258-22-39 

e-mail: iarx.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Топилко Світлана Ігорівна ( Topylko Svitlana ) - кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри ДОА

Телефон: +38(032) 258-25-36 

Склад вченої ради інституту

Члени Вченої ради, що входять до складу ради за посадою:

 1. Ракочий Ярослав Володимирович (Yaroslav Rakochyi) - заст.директора, к.арх., доцент кафедри ДОА
 2. Диба Юрій Романович (Yuri Dyba) -  зас. директора, декан, д.арх., професор кафедри АР 
 3. Іваночко Уляна Ізяславівна (Uliana Ivanochko ) - зас. директора, декан, к.арх., доцент кафедри АПІ
 4. Лінда Світлана Миколаївна (Svitlana Linda) - зав.кафедри дизайну та основ архітектури, д.арх., професор 
 5. Проскуряков Віктор Іванович (Viktor Proskuriakov) - зав.кафедри дизайну архітектурного середовища, д.арх., професор
 6. Гнесь Ігор Петрович (Ihor Gnes) - зав.кафедри архітектурного проектування та інженерії, голова НМР, д.арх., професор  
 7. Габрель Микола Михайлович (Mykola Gabrel) - зав.кафедри архітектурного проектування, д.т.н., професор
 8. Бевз Микола Валентинович (Mykola Bevz) - зав.кафедри архітектруи та реставрації, д.арх., професор
 9. Петришин Галина Петрівна (Galyna Petryshyn) - зав.кафедри містобудування, к.арх., професор
 10. Коломєйцев Антон Вікторович (Anton Kolomieitsev) - голова ради молодих науковців інституту, к.арх., доцент кафедри АПІ
 11. Дідик Володимир Васильович (Volodymyr Didyk) - голова профспілкового бюро працівників інституту, ст.викладач кафедри МБ
 12. Волошко Наталія Сергіївна (Nataliia Voloshko) - голова профбюро студентів ІАРХ, студентка групи АР-39

Виборні члени Вченої ради:

 1. Дида Ірина Андріївна (Iryna Dyda) - к.арх., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 2. Мельник Оксана Ярославівна (Oksana Melnyk) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 3. Мільчевич Сергій Іванович (Serhii Milchevych) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 4. Топилко Світлана Ігорівна (Svitlana Topylko) - к.арх, доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 5. Юрченко Ігор Андрійович (Ihor Yurchenko) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 6. Джигіль Юрій Євгенович (Yuri Dzygil) - к.арх., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища
 7. Гладишев Дмитро Геннадійович (Dmytro Gladyshev) - к.т.н., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 8. Грицюк Лариса Степанівна (Larysa Hrytsiuk) - к.арх., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 9. Кайдановська Олена Олександрівна (Olena Kaidanovska) - д.п.н., доцент кафедри архітектурного проектування 
 10. Рибчинський Олег Валерійович (Oleh Rybchynskyi) - к. арх., доцент кафедри архітектури та реставрації
 11. Посацький Богдан Степанович (Bohdan Posackyi) - к.арх., професор кафедри містобудування

Представники органів студентського самоврядування:

 1. Кулик Владислава (Vladyslava Kulyk) - Євгенівна - ст. групи АР-32
 2. Магоч Юлія Юріївна (Yuliia Mahoch ) - ст. групи АР-39
 3. Ощановська Василина Богданівна (Vasylyna Oshchanovska) - ст. групи АР-35
Оновлено 1 рік 9 міс тому