Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Вчена рада інституту адміністрування та післядипломної освіти

Голова Вченої ради

Яськов Віктор Васильович (Yaskov Victor) – к.т.н., доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти

e-mail: iapo.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Склад Вченої ради інституту

Яськов Віктор Васильович (Yaskov Victor) – к.т.н., доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти;

Білоус Олександр Петрович (Bilous Oleksandr) – к.е.н., заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти, декан базової та повної вищої освіти;

Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти;

Поплавська Жанна Василівна (Poplavska Zhanna) – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;

Подольчак Назар Юрійович (Podolchak Nazar ) – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту;

Ільчук Павло Григорович (Ilchuk Pavlo) – д.е.н., доцент, завідувач кафедри технологій управління;

Фещур Роман Васильович (Feshchur Roman) – к.е.н., професор;

Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., декан деканату післядипломної освіти;

Скорик Галина Іванівна (Skoryk Halyna) – к.е.н., доцент;

Пушак Галина Іванівна (Pushak Halyna) – к.е.н., доцент;

Білик Олена Іванівна (Bilyk Olena) – к.е.н., доцент;

Карковська Вероніка Ярославівна (Karkovska Veronika) – к.е.н., доцент;

Іличок Богдан Іванович (Ilychok Bohdan) – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту;

Дума Олег Ігорович (Duma Oleh) – асистент, голова ради молодих науковців інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Оновлено 5 міс 2 тижн тому