Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Освітня діяльність інституту адміністрування та післядипломної освіти

Підготовка бакалаврів

Здійснюється на основі:

 • повної загальної середньої освіти (випускники шкіл), нормативний термін навчання 4 роки, вступ за результатами ЗНО, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 •  диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів) з будь-якої спеціальності, зарахування за результатами фахових вступних випробувань, скорочений термін навчання – 3 роки,  денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 • диплому молодшого спеціаліста  (випускники коледжів) з будь-якої спеціальності, зарахування за результатами фахових вступних випробувань, нормативний термін навчання, на 2 курс, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка магістрів

Здійснюється на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-якої спеціальності (напряму), денна та заочна форми навчання, термін навчання 1,5 роки (для ОНП – 2 роки) – з наступних акредитованих спеціальностей і відповідних спеціалізацій:

 

Спеціальність

Спеціалізація

«Економіка» (лише денна ф.н.)

«Соціальна економіка, аналітика та управління»

«Менеджмент»

«Управління проектами»

«Менеджмент»

«Управління фінансово-економічною безпекою»

«Публічне управління та адміністрування»

«Адміністративний менеджмент»

«Публічне управління та адміністрування»

«Управління у сфері економічної конкуренції»

«Публічне управління та адміністрування»

«Публічне управління та адміністрування (для держслужбовців)»

«Публічне управління та адміністрування»

«Освітньо-наукова програма»

 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців

Опанувати нові знання після закінчення вищого навчального закладу можна самостійно aбo у системі післядипломної освіти, реалізовуючи принцип  «Освіта впродовж життя»  за різними напрямами: 

 • поглиблення знань i навиків зі здобутої спеціальності (вивчення новітніх методів, технологій, передового  українського  та  зарубіжного  досвіду,  нових законодавчих та  нормативно-правових  актів  у галузі тощо); 
 • здобуття aбo поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо); 
 • поглиблення  кваліфікації  через  навчання  за  певною  спеціалізацією  (здобуття  додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності); 
 • зміна спеціальності у межах однієї галузі знань; 
 • зміна професії як напряму діяльності з відповідною зміною спеціальності.

Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси; тренінги; семінари; індивідуальне стажування на кафедрах.

Термін підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин: 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи.

 

Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру

Забезпечуючи виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення якості освіти та формування і вдосконалення іншомовної соціокультурної компетенції учнів, студентів, викладачів тощо. Лінгвістично-освітній центр ННІ АПО надає послуги з вивчення іноземних мов, а саме: англійської, польської, німецької, французької. Мета діяльності – вдосконалення іншомовної підготовки громадян України, у т.ч. працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка»; задоволення потреб іноземних громадян у вивченні української мови; надання методично-консультаційної допомоги викладачам та слухачам курсів іноземних мов; розширення діалогу між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими освітніми організаціями.

 

Організація навчального процесу

В організації навчального процесу в інституті беруть участь три кафедри: кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (завідувач проф. Подольчак Н.Ю., к.2а, V н.к),  кафедра теоретичної та прикладної економіки (завідувач проф. Поплавська Ж.В., к.502, IV н.к), кафедра технологій управління (завідувач проф. Ільчук П.Г., к.2, V н.к), та інші кафедри університету. Навчальний процес провадять викладачі профільних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.

На термін навчання студентам денної форми навчання, а також студентам заочної форми навчання на термін настановних і заліково-екзаменаційних сесій надаються місця для проживання у гуртожитках університету.

 

У приєднаному файлі Ви можете детальніше ознайомитись із:

 • термінами подачі документів, умовами зарахування, умовами навчання; 
 • напрямами та формами підвищення кваліфікації, спеціалізації,  перепідготовки;
 • вивченням іноземних мов.

 

Оновлено 1 рік 2 дн тому