Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Освітня діяльність інституту адміністрування та післядипломної освіти

Основні напрями освітньої діяльності інституту

 Підготовка бакалаврів

 • на основі повної загальної середньої освіти (випускники шкіл), нормативний термін навчання 4 роки, вступ за результатами ЗНО, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 • на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів), зарахування за результатами фахових вступних випробувань, скорочений термін навчання 3 роки, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 • на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів), зарахування за результатами фахових вступних випробувань, скорочений термін навчання 3 роки,  заочна форма навчання – за  окремим переліком спеціальностей.

Для випускників коледжів можливий вступ на іншу неспоріднену спеціальність. Додатково проводиться співбесіда.

 Підготовка магістрів

 • на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра  із будь-якої спеціальності, денна та заочна форми навчання, термін навчання 1,5 роки – з наступних акредитованих спеціальностей і відповідних спеціалізацій:
           Спеціальність             Спеціалізація
Менеджмент   ​Управління проектами
Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Управління у сфері економічної конкуренції

     

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців

Опанувати нові знання після закінчення вищого навчального закладу можна самостійно aбo у системі післядипломної освіти, реалізовуючи принцип  «Освіта впродовж життя»  за різними напрямами: 

 • поглиблення знань i навиків зі здобутої спеціальності (вивчення новітніх методів, технологій, передового  українського  та  зарубіжного  досвіду,  нових законодавчих та  нормативно-правових  актів  у галузі тощо); 
 • здобуття aбo поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо);
 • поглиблення  кваліфікації  через  навчання  за  певною  спеціалізацією  (здобуття    додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності);  
 • зміна спеціальності у межах однієї галузі знань;   
 • зміна професії як напряму діяльності з відповідною зміною спеціальності.

      Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси підвищення кваліфікації; тренінги; семінари; індивідуальне стажування на кафедрах.

      Термін підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин: 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи.

 

Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру

Забезпечуючи виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення якості освіти та формування і вдосконалення іншомовної соціокультурної компетенції учнів, студентів, викладачів тощо, Лінгвістично-освітній центр ННІ АПО надає послуги з вивчення іноземних мов, а саме: англійської, польської, німецької, французької.

Мета діяльності – вдосконалення іншомовної підготовки громадян України, у т.ч. працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка»; задоволення потреб іноземних громадян у вивченні української мови; надання методично-консультаційної допомоги викладачам та слухачам курсів іноземних мов; розширення діалогу між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими освітніми організаціями.

 

Організація навчального процесу

В організації навчального процесу в інституті беруть участь три кафедри: кафедра адміністративного та фінансового менеджменту» (завідувач проф. Подольчак Н.Ю., к.2а, V н.к),  кафедра теоретичної та прикладної економіки (завідувач проф. Поплавська Ж.В., к.502, IV н.к), кафедра технологій управління» (завідувач проф. Ільчук П.Г., к.2, V н.к), та інші кафедри університету. Навчальний процес провадять викладачі профільних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.

На термін навчання студентам денної форми навчання, а також студентам заочної форми навчання на термін настановних і заліково-екзаменаційних сесій за змогою надаються місця для проживання у гуртожитках університету.

 

У приєднаному файлі Ви можете детальніше ознайомитись із:

 • термінами подачі документів, умовами зарахування, умовами навчання; 
 • напрямами та формами підвищення кваліфікації, спеціалізації,  перепідготовки;
 • вивченням іноземних мов.

 

Оновлено 1 рік 1 міс тому