Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
6.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018
6.143.00.00 Атомна енергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018
6.144.00.00 Теплоенергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018
6.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2018
6.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018
6.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2018
6.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2018
6.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2018
6.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2018
6.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка заочна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2018
6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2018
6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія заочна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2018
6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2018
6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія заочна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2018
6.163.00.00 Біомедична інженерія заочна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2018