Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів