Вступ 2019: рейтингові списки
 

Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2018 р. (відповідно до наказу МОН України № 795 від 20.07.2018р.)

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення

1.

081 Право

2

2.

105 Прикладна фізика та наноматеріали

1

3.

171 Електроніка

1

4.

191 Архітектура та містобудування

1+1*

5.

192 Будівництво та цивільна інженерія

1

Всього

7

* Для підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру для Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка