Обсяг державного замовлення

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році