Вступ 2019: рейтингові списки
 

Ліцензовані обсяги прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальностями

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

1

011 Науки про освіту

18

2

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

18

3

022 Дизайн

7

4

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

7

5

032 Історія та археологія

10

6

033 Філософія

10

7

035 Філологія

2

8

051 Економіка

40

9

052 Політологія

24

10

053 Психологія

13

11

054 Соціологія

10

12

071 Облік і оподаткування

19

13

072 Фінанси, банківська справа та страхування

35

14

073 Менеджмент

48

15

075 Маркетинг

19

16

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2

17

081 Право

15

18

101 Екологія

10

19

102 Хімія

30

20

103 Науки про Землю

13

21

105 Прикладна фізика та наноматеріали

15

22

111 Математика

10

23

113 Прикладна математика

20

24

121 Інженерія програмного забезпечення

75

25

122 Комп’ютерні науки

40

26

123 Комп’ютерна інженерія

15

27

124 Системний аналіз

26

28

125 Кібербезпека

15

29

131 Прикладна механіка

15

30

132 Матеріалознавство

15

31

133 Галузеве машинобудування

15

32

136 Металургія

5

33

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

35

34

144 Теплоенергетика

10

35

151 Автоматизація та комп’ютерно –інтегровані технології

25

36

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

20

37

153 Мікро- та наносистемна техніка

5

38

161 Хімічні технології та інженерія

50

39

162 Біотехнології та біоінженерія

20

40

171 Електроніка

17

41

172 Телекомунікації та радіотехніка

15

42

181 Харчові технології

10

43

183 Технології захисту навколишнього середовища

5

44

186 Видавництво та поліграфія

5

45

191 Архітектура та містобудування

15

46

192 Будівництво та цивільна інженерія

60

47

193 Геодезія та землеустрій

23

48

226 Фармація

20

49

231 Соціальна робота

25

50

274 Автомобільний транспорт

22

51

275 Транспортні технології (за видами)

16

52

281 Публічне управління та адміністрування

21

53

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

18

54

292 Міжнародні економічні відносини

38